15:23 05/01/2017

Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

File đính kèm

TT_38, Quy trinh KDCL CTDT.pdf Tải về