hien-thi-trang-tin

Danh sách học viên cao học lớp CH19C1 và BD19C1 dự thi kết thúc học phần ngày 16,17/06/2018 tại tỉnh Bến Tre

16:58 11/06/2018

Học viên kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 14/06/2018

Tài liệu đính kèm

AVCN_CH19C1_17.06.18_BEN TRE.pdf Tải về
CSTK&CSTT_CH19C1_17.06.18_BEN TRE.pdf Tải về
KTVM (NC)_CH19C1_17.06.18_BEN TRE.pdf Tải về
TCQT_CH19C1_16.06.18_BEN TRE.pdf Tải về
TTTC (NC)_CH19C1_16.06.18_BEN TRE.pdf Tải về