hien-thi-trang-tin

Thông báo số 10/TB-ĐHNH-KTĐBCL danh sách sinh viên đại học chính quy và đại học chính quy chất lượng cao dự thi kết thúc học phần môn giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2018-2019

15:58 09/05/2019


Tài liệu đính kèm

DS THI GDTC HK II (18-19)_HE DHCQ CLC.rar Tải về
DS THI GDTC HK II (18-19)_HE DHCQ.rar Tải về