Điểm tin

Hoạt động của Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng tháng 03/2015

14:12 09/06/2016

Hoạt động của Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng tháng 03/2015
1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1157/QĐ-BNV ngày 06/11/2014 về việc thành lập Hiệp hội các Trường đại học cao đẳng Việt nam, sự cần thiết và những quyền lợi khi tham gia Hiệp hội, đồng thời đã tiến hành các thủ tục đăng ký Trường đại học ngân hàng TP. HCM chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội từ ngày 13 tháng 03 năm 2015 theo thông báo chấp thuận qua email của Hiệp hội các Trường đại học cao đẳng Việt nam.  
2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thành công buổi tập huấn tổng quan về đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, ngày 19 tháng 3 năm 2015. Thông qua buổi tập huấn, các báo cáo viên đến từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM đã giới thiệu các nội dung về đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA, đồng thời cũng trình bày một số kinh nghiệm triển khai đánh giá ngoài cấp chương trình tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Buổi tập huấn là bước đầu giúp các Khoa/Bộ môn có cái nhìn tổng quan về tự đánh giá chương trình đào tạo từ đó tiến tới mục tiêu Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ có chương trình đào tạo được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN.