hien-thi-trang-tin

Báo cáo năm học 2014-2015 và phương hướng kế hoạch 2015-2016

14:14 09/06/2016

Báo cáo năm học 2014-2015 và phương hướng kế hoạch 2015-2016
Trong năm học 2015 - 2015 Toàn thể CBCN, Sinh viên toàn trường đã đạt thành thích xuất sắc. Đặc biệt có nhiều bạn Sinh viên đã dành được nhiều học bổng quốc tế đang khen ngợi!


svnckh-14_16_33_590.png

File đính kèm

BC_tong_ket_2014-2015_va_KH_2015-2016 Tải về